Planerad Parning Vintern 2020

DAGSMEJANS PARTY

HD/A  ED/0   ÖGON/UA

PRCD- Ska testas

POMPES/HEREDITÄRT FRI

MED

LD STARTKLASS  RLDN MAGIICA'S LAPINKOIRA WARGO

HD/A  ED/0   ÖGON/UA

PRCD-Testad fri

POMPES/HEREDITÄRT FRI

KÄND MENTAL STATUS